JONAS LOVV

  • Facebook
file-spotify-logo-png-4.png
tiktok.png
JONAS LOVV.jpg

Det er ikke bare i musikken JONAS LOVV(26) fra Bergen uttrykker sterke følelser. Han har alltid hatt en brennende lidenskap for mote, med et klart mål om å bryte med de kjønnede, seksualiserte klesnormene.

Jeg elsker å eksperimentere med klær, og første gang jeg prøvde en “dame-bluse” ble jeg overrasket over hvor godt den kledde meg. Det er noe veldig fascinerende og spennende med kontrastene når det feminine og maskuline møtes”. Han oppfordrer til å tørre å være seg selv, og ikke la andre sette grenser for hvordan man skal uttrykke seg. 

 

I mai debterte JONAS LOVV med poplåten “Blind”. I kjølvannet av et vondt brudd synger han om et knust hjerte og tvil på egen evne til å elske uten frykt for å nok en gang “fucke opp” og ødelegge alt. “Jeg trengte bare å få utløp for følelsene mine, og det hjalp å sette ord på de. Jeg skrudde av filteret og alt var lov å si”.

 

“Blind” er et musikalsk møte mellom det retro og moderne. En stor stemme hviler på myke piano-akkorder og lekne gitarer før refrenget drar deg tilbake i tid i en sverm av mektige trommer og catchy melodier. Det såre og rå møter det store og spektakulære.

 

Foreløpig fastlåst i en pandemi forbereder JONAS LOVV seg på å ta scenen. Han lover å levere et show uten like, med svette, tårer og latter, og strekker seg mot å bryte barrieren mellom scenen og publikum. “Blind” er første drypp i rekken av låter som slippes fremover, og våren 2022 kommer det en spennende EP.

Pre-save "Blind" HER!

ENGLISH:

It is not only in music that JONAS LOVV(26) from Bergen expresses strong emotions. He has always had a burning passion for fashion, with a clear intention of breaking with the gendered, sexualized clothing norms. 

 

I love experimenting with clothes, and the first time I tried on a "ladies' blouse" I was amazed at how great I looked. There is something very fascinating and exciting about the contrasts when the feminine and the masculine meet”. He encourages daring to be oneself, and not let others set limits on how one should express oneself.

 

On Friday May 7th, JONAS LOVV debuts with the pop song “Blind”. In the wake of a painful breakup, he sings about a broken heart and doubts his own ability to love without fear of once again "fucking up" and destroying everything. "I really needed to vent my feelings, and it helped putting them into words. I turned off the filter and everything was allowed to say”.

 

"Blind" is a musical encounter between the retro and the modern. A great voice rests on soft piano chords and playful guitars before the chorus drags you back in time in a swarm of powerful drums and catchy melodies. The sore and the raw meet the big and spectacular.

 

Currently locked in a pandemic, JONAS LOVV is preparing to take the stage. He promises to deliver a show like no other, with sweat, tears and laughter, and strives to break the barrier between the stage and the audience. "Blind" is the first drop in the series of songs that will be released this year, followed by an exciting EP in the spring of 2022.

Pre-save "Blind" HERE!